close
check_circle_outline Doručenie do 5-7 dní check_circle_outline Množstevné zľavy až 50% check_circle_outline Garantovaná kvalita check_circle_outline Doprava zadarmo od 80 €
WhatsApp CHAT: 00420 608 621 954

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť MBS e-commerce, s.r.o., IČO: 09775587, IČ DPH: SK4120246438, so sídlom: Pražská 3259, 415 01 Teplice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 167764 (ďalej len „MBS e-commerce“), ako správca osobných údajov, si Vás týmto, ako tzv. dotknuté osoby, dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov zo strany MBS e-commerce, vrátane rozsahu Vašich práv súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany MBS e-commerce.

1. Aké osobné údaje o Vás MBS e-commerce spracúva?

MBS e-commerce spracováva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len „Nariadenie“) a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov osobné údaje, ktoré MBS e-commerce poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru či využívaním služieb (napr. v rámci objednávky tovaru v e-shope, prihlásením sa k odberu newsletterov na www.shirttuning.sk či pri reklamácii tovaru prostredníctvom call centra). Ide o tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Adresa pobytu alebo dodacia adresa
 • Heslo v zašifrovanej podobe

MBS e-commerce ďalej spracováva údaje, ktoré o Vás získa pri nákupe tovaru alebo tým, že používate jeho služby. Ide o tieto údaje:

 • IP adresa
 • Súbory cookies
 • Údaje o prehliadači a zariadení
 • Geografické údaje
 • Údaje o uskutočnených nákupoch (tj. napr. druh, cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu)

MBS e-commerce spracúva tieto osobné údaje len v súlade s nižšie uvedenými účelmi a v rozsahu a po dobu nevyhnutnou pre naplnenie týchto stanovených účelov.

2. K akým účelom a na základe akých právnych titulov MBS e-commerce Vaše osobné údaje spracúva?

Ak spracúvame vaše osobné údaje z tohto dôvodu, nemusíme na takéto spracúvanie získať váš súhlas. Na tomto právnom základe spracúvame vaše identifikačné, kontaktné a objednávkové údaje, aby sme dodržali najmä tieto zákony:

 • zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,
 • zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa,
 • zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory
 • zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty,
 • zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve,
 • zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Na tieto účely používame osobné údaje maximálne 10 rokov od dátumu posledného prijatia vašej objednávky.

 • Spracovanie osobných údajov v súvislosti s kúpou tovaru v e-shope
  • Spracovanie osobných údajov je potrebné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následnej realizácie, dodania objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
  • V prípade tvorby objednávky MBS e-commerce zhromažďuje a spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu - meno, priezvisko, adresa pobytu alebo doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Oznámenie týchto osobných údajov je základným predpokladom pre uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne k Vašej jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii a ďalej k Vášmu kontaktovaniu za účelom doručenia objednaného tovaru.
 • Spracovanie osobných údajov v súvislostí s vybavovaním podnetov, otázok a reklamácií
  • Právnym titulom na spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností MBS e-commerce. V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracováva MBS e-commerce osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu z reklamácie.
  • Pri vybavovaní reklamácií MBS e-commerce zhromažďuje a spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu - meno, priezvisko, adresa pobytu alebo doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčné histórie objednávok, údaje o kúpeného tovaru.
 • Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vedením zákazníckeho účtu
  • Ak sa zaregistrujete ako užívateľ www.shirttuning.sk, MBS e-commerce spracúva Vaše osobné údaje, a to za účelom vedenia zákazníckeho účtu. Právnym titulom na spracovanie je plnenie zmluvy, resp. rokovania za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, dodania objednaného tovaru, súvisiace komunikácie a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
  • V prípade vedenia zákazníckeho účtu MBS e-commerce zhromažďuje a spracováva osobné údaje subjektu údajov v rozsahu - meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pobytu alebo dodacia adresa, heslo v zašifrovanej podobe, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (tj. napr. druh a cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu).
 • Spracovanie osobných údajov pre zasielanie newsletterov (obchodných oznámení)
  • V prípade, že zaregistrujete Vašu e-mailovú adresu k odberu newsletterov, MBS e-commerce bude spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu - e-mailová adresa, a to na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Vaše Osobné údaje MBS e-commerce začne spracovávať až po tom, keď zaregistrujete Vašu e-mailovú adresu k odberu newsletterov na www.shirttuning.sk a následne dokončíte túto registráciu potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov v doručenej e-mailovej správe. Ak nebude registrácia vyššie uvedeným spôsobom dokončená, Vaša e-mailová adresa bude bez zbytočného odkladu odstránená.
  • V prípade existujúcich zákazníkov môže MBS e-commerce spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu - meno, priezvisko, e-mailová adresa za vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu oprávneného záujmu.
 • Spracovávanie údajov zákazníkov so súhlasom pre marketingové a obchodné účely
  • V prípade, že udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely, bude MBS e-commerce spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, e-mailová adresa, IP adresa a z nej odvodená poloha, údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií , údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, údaje o prehliadači a zariadení a prípadne iné online identifikátory, a to primárne za účelom vytvorenia vhodnej ponuky tovaru a služieb MBS e-commerce alebo tretích strán a v súvislosti s oslovením zákazníka, a to prostredníctvom všetkých prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie slúžiacej na zasielanie personalizovaných ponukových e mailov, cielené reklamy a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov.
 • Použitie súborov cookies a analýza webových stránok
  • V prípade, že používate webové stránky www.shirttuning.sk, súhlasíte so zhromažďovaním súborov cookies, ktoré MBS e-commerce na svojich webových stránkach používa za účelom zlepšenia fungovania svojich webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom optimalizácie marketingových aktivít, tj. Ponúkanie reklamy na tovar na základe vyhodnotenia Vášho záujmu o tovar.
Čo sú cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré navštívená webová stránka odošle do Vášho prehliadača, ktorý ich uloží vo Vašom počítači a bežne slúži na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Cookies napomáhajú pamätať si Vaše aktivity a preferencie po určitú dobu, aby ste ich nemuseli znova vkladať, keď sa na webové stránky vraciate alebo prechádzate z jednej webovej stránky na inú stránku.

K čomu cookies používame?

Cookies pomáhajú k Vášmu pohodlnejšiemu nákupu a jednoduchému prezeranie webových stránok. Cookies najmä slúži k:

 • Zaistenie správnej funkčnosti našich webových stránok, aby bolo možné dokončiť proces objednania tovaru s čo najmenšími ťažkosťami;
 • Zaistenie bezpečného prihlásenia, k overovaniu používateľov, k prevencii podvodného využitia prihlasovacieho poverenia a k ochrane užívateľských dát pred prístupom neautorizovaných strán;
 • Uloženie prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusí zakaždým znovu zadávať;
 • Zapamätávania si obsahu nákupného košíka;
 • Zaistenie vzhľadu webových stránok vzhľadom k preferenciám a požiadavkám návštevníkov;
 • Analýze návštevnosti, správania, preferencií a záujmov užívateľov;
 • Ponúkanie reklamy na tovar podľa záujmu užívateľa.

Naša webová stránka www.shirttuning.sk používa cookies, ktoré možno z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Dočasné súbory cookie, tzv. „Relačné cookies“, ktoré sú len dočasné a zostávajú uložené vo Vašom zariadení len do ukončenia relácie prehliadača, a trvalé súbory cookie, tzv. „Permanentné cookies“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom počítači dlhšie. Dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov. Ako náhle dôjde k zatvorení prehliadača, vykoná sa ich vymazanie z Vášho zariadenia. Trvalé cookies pomáhajú Počítač identifikovať, ak opätovne navštívite našu internetovú stránku, neumožňujú však akokoľvek identifikovať Vás osobne.


Podľa funkcií delíme cookies na:
 • konverzné, ktoré umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
 • trackovacie (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
 • remarketingové, ktoré nám umožňujú personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie;
 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľský komfort nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú;
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

Niektoré cookies môžu zbierať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. Priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „Cookies tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkov na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov sa však nedá akokoľvek identifikovať Vás osobne.

Súhlas s používaním cookies a jeho odvolanie

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím cookies. Súhlas s používaním cookies je dobrovoľný. V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov cookies, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavenia svojho prehliadača, a to nižšie uvedeným spôsobom. Avšak ak tak urobíte, môžete byť nútení nastavovať niektoré voľby manuálne zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Prehliadač Internet Explorer Chrome Firefox
Deaktivácia cookies 1. V menu "Nástroje" vyberte možnosť "Možnosti internetu".
2. Teraz kliknite na záložku "Ochrana osobných údajov".
3. Pre zablokovanie všetkých cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahor.
4. Vaše nastavenia potvrďte "OK".
1. V menu „Nastavenia“ Vyberte možnosť „Rozšírené nastavenia“.
2. V sekcii „“Ochrana súkromia a zabezpečenie kliknite na „Nastavenie obsahu“.
3. Kliknite na „Súbory cookie“.
4. Deaktivujte prepínač u možnosti „Povoliť webom ukladať a čítať dáta súborov cookie“.
1. V hlavnom menu kliknite na "Firefox" a následne na ponuku "Možnosti".
2. Zvoľte oddiel "Súkromie"
3. V sekcii Cookies deaktivujte voľbu "Povoliť serverom nastavovať Cookies"
4. Potvrďte Vaše nastavenia
Odstránenie cookies 1. V menu nástroje vyberte možnosť „Zabezpečenie“ a potom kliknite na „Odstrániť históriu prehliadania“
2. Zaškrtnite zaškrtávacie pole „Cookies“
3. Kliknite na tlačítko „Delete“
1. V menu „História“ kliknite na „Vymazať údaje o prehliadaní“
2. Zaškrtnite zaškrtávacie pole „Súbory cookie a iné údaje webov“
3. Kliknite na tlačítko „Vymazať dáta“
1. V hlavnom menu kliknite na "Firefox" a následne na šípku u ponuky "História".
2. Vyberte možnosť „Vymazať nedávnu históriu“
3. Zvoľte „Všetko“ u voľby „Časové obdobie mazania“
4. Rozkliknite detaily kliknutím na tlačítko „Podrobnosti“ a zaškrtnite pole „Cookies“ a stlačte tlačítko „Vymazať“


3. Po akú dobu Vaše osobné údaje spracovávame?

 • Vaše osobné údaje MBS e-commerce spracováva v prípade zakúpenia tovaru v e-shope po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar na účely oprávnených záujmov MBS e-commerce (pozri vyššie). Vystavené daňové doklady sú v zákona O dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky zákazníkom archivované aj objednávky.
 • V prípade, že MBS e-commerce spracováva osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely alebo na zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov, osobné údaje budú spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do doby, kým súhlas neodvoláte. Ak svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracovanie Vašich osobných údajov vykonávané zo strany MBS e-commerce na iné účely a na základe iných právnych titulov, v súlade s touto Informáciou o spracovaní osobných údajov.

4. Kto všetko bude mať k Vašim osobným údajom prístup?

Osobné údaje môžu byť pre zabezpečenie vyššie popísaných účelov vedľa MBS e-commerce a jeho zamestnancov spracovávané aj partnermi MBS e-commerce. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracovávať Vaše osobné údaje, si MBS e-commerce starostlivo vyberá a zverí osobné údaje iba tým partnerom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenie vhodných technických a organizačných opatrení, aby nemohlo najmä dôjsť k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.

Osobné údaje môžu byť pre zabezpečenie vyššie opísaných účelov okrem MBS e-commerce a jeho zamestnancov spracúvané tiež partnermi MBS e-commerce. Externí partneri, ktorí ako spracovatelia môžu spracúvať Vaše osobné údaje, si MBS e-commerce pečlivo vyberá a svetruje osobné údaje len tým partnerom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných opatrení, aby nemohlo najmä dôjsť k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmene, neoprávnenému zpřístupnění prenášených, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj iným subjektom, ktoré sú v úlohe správcu, a to:

 • partnerom prevádzkujúcim platobné systémy na účely zabezpečenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbami kartou. GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768;
 • osoby, ktoré pre MBS e-commerce zabezpečujú technickú prevádzku určitej služby, resp. prevádzkovatelia technológií, ktoré MBS e-commerce na tieto služby využíva (typicky programátorské alebo iné služby technickej podpory, serverové služby, zasielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našej webovej stránky a prispôsobovaním jej obsahu preferenciám používateľov);
 • osoby, ktoré pre MBS e-commerce zabezpečujú prepravu tovaru zákazníkom, Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, IČO: 28408306, G3 Worldwide Mail (Czech Republic) s.r.o., IČO:11920432, General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o., Průmyslová 5619/1, Jihlava6, DHL Express (Czech Republic) s.r.o., Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 2568344, Balíkobot, s.r.o., Revoluční 1200/16, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 06283799, Česká pošta a.s.
 • osoby, ktoré na webových stránkach MBS e-commerce majú umiestnené prvky umožňujúce získavanie osobných údajov alebo sledovanie správania užívateľov týchto stránok (obvykle však v tzv. pseudonymizovanej podobe, teda bez možnosti získavania priamych identifikačných údajov), t.j. najmä osoby vykonávajúce pomocou cookies analýzu návštevnosti našich webov; a prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou vykonávanou pomocou údajov o uskutočnenom nákupe a údajov získaných zo súborov cookies (vrátane remarketingu). Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: , Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu:
 • Seznam.cz, a.s., IČO 26168685;

MBS e-commerce je ďalej povinný niektoré Vaše osobné údaje odovzdávať na základe platných právnych predpisov, napr. Orgánom štátnej správy, súdy alebo orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s prípadným správnym, trestným a občianskym súdnym konaním.

5. Aké máte práva vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov zo strany MBS e-commerce?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte ako subjekt údajov nasledujúce práva:

 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (ak je spracovanie založené na súhlase, t.j. napr. súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové a obchodné účely; spracovanie údajov zo súborov cookies je možné zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača);
 • Právo na prístup k osobným údajom (právo požadovať informáciu, či sa spracúvajú alebo nespracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám podľa čl. 15 Nariadenia);
 • Právo na prenesenie údajov (právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi; a ďalej právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným správcom správcovi druhému, pokiaľ je to technicky možné);
 • Právo na opravu (právo požadovať, aby MBS e-commerce bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú);
 • Právo na obmedzenie spracovania (právo požadovať, aby MBS e-commerce obmedzil spracovanie, m.j. v prípade, že z dôvodu uplatnenia práva na opravu MBS e-commerce overuje správnosť údajov; alebo ak zo strany MBS e-commerce boli osobné údaje spracúvané protiprávne, ale nežiadate vykonať ich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovať, aby MBS e-commerce Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazal, m.j. ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromažďované, alebo ste odvolali súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje MBS e-commerce spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny titul na spracovanie; alebo ak zo strany MBS e-commerce boli osobné údaje spracúvané protiprávne);
 • Právo namietať (právo požadovať, aby MBS e-commerce prestal spracúvať Vaše osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu);
 • Právo obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

6. Ako môžete MBS e-commerce kontaktovať?

V prípade akéhokoľvek dotazu na spracovanie Vašich osobných údajov či uplatnenie uvedených práv sa môžete obrátiť na MBS e-commerce písomne na adrese MBS e-commerce, s.r.o., Pražská 3259, 415 01 Teplice, Česká Republika alebo na e-mailovej adrese info@shirttuning.sk.